text.skipToContent text.skipToNavigation

Kilstål Kalldraget C45+C (SS2190)

Traditionellt används kilstål i kilfog för att koppla ihop en roterande makinelement med en axel. Grundstålet i kilstål är C45 +C som i kalldraget utförande standardiseras i SS-EN 10277 - 2. Dock vad gäller mekaniska egenskaper är överenstämmelsen inte exakt och vi lagerför kilstål där C45-stålet har en brottgräns som är högre än 600 N/mm2 för samtliga dimensioner. Kilstål standardiseras i SS 212190 som fortfarande är aktuell då det tills vidare saknas en SS-EN standard.

Kilstål karaktäriseras av mycket goda toleranser, bättre än vad som normalt stipuleras för kalldragen fyrkantstång. Toleransen är h9 enligt definitionen i ISO 286 - 2 medan motsvarande toleransgrad för kalldragen fyrkantstång enligt SS-EN 10278 är h11. Enligt SS 212190 ska kilstålstänger ha fasade hörn där fasen kan vara rak eller rundad. Rakheten är god och pilhöjden är som mest 0,001 gånger stångens längd som normalt är standardiserad till 3 m. Med andra ord skall pilhöjden vara 3 mm eller mindre. Dessutom föreskriver SS 212190 att ingenstans får pilhöjden över en mätsträcka av 400 mm överskrida 0,8 mm.

Förutom kilfog kan kilstål användas för andra maskinelement där de goda toleranserna medför fördelar.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen