text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatstål Rund 36SMnPb14+C

36SMnPb14 är ett medelkolhaltigt automatstål vilket betyder att analysen är anpassad för att främja skärbarhet på bekostnad av övriga egenskaper. Stålet kan maskinbearbetas med höga skärhastigheter och spånor är korta vilket underlättar bearbetning i obemannade maskiner. Jämfört med 11SMnPb30 är tillsatserna av svavel och bly lägre i 36MnPb14 då även den högre kolhalten har positiv inverkan på skärbarhet. Blyets främjande effekt på skärbarhet härrör från dess låg smältpunkt eftersom blypartiklarna i stålet smälter intill skäreggen och bidrar lokalt till smörjning. Det kalldragna utförandet (”+C”) bidrar också till den goda skärbarheten.

36SMnPb14 +C standardiseras i SS-EN 10077 - 3. Den (utgången) SS-beteckningen är 1957 - 04. Grundstålet 36SMnPb14 har bättre hållfasthet än 11SMnPb30 och kalldragningen förbättrar sträck- och brottgränsen ytterligare. Den minsta tillåtna sträckgränsen varierar beroende på diameter över intervallet 550 - 360 N/mm2. Intervallet för brottgräns sänks med ökande diameter medan den minsta förlängningen som tillåtas vid dragprovning ökas något.

Diametertoleransen för 36SMnPb14 +C som kalldragen rundstång är god, nivå h9 enligt definitionen i ISO 286 - 2. Dessutom är rakheten betydligt bättre än vad som är typisk för varmvalsad stång och pilhöjden är som mest 0,001 gånger stångens längd. Rakheten är en viktig egenskap när stålet ska bearbetas i stångmatade maskiner.

36SMnPb14 +C har mycket begränsad svetsbarhet.

Om applikationen kräver en slitstark yta går 36SMnPb14 att induktionshärda. Dessutom och vid behov kan stålets grundhållfasthet höjas väsentligt genom härdning och anlöpning.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen