text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

1.4462 (SS 2377, Outokumpu 2205) är ett så kallat duplext rostfritt stål och som sådan består av en blandning av ungefär lika delar austenit och ferrit. Legeringsmässigt är kromhalten högre och nickelhalten lägre än i typiska austenitiska stålkvalitéer såsom EN 1.4404, 1.4307 eller 1.4432. I likhet med 1.4404 och 1.4432 är stålet legerat med molybden och dessutom innehåller det även kväve. Hållfastheten uttryckt som sträckgräns är ungefär fördubblad i jämförelse med de nämnda austenitiska typerna. 

I form av rundstång är 1.4462 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 160 mm. Vårt program är bredare och omfattar maskinbearbetad stång med diameter upp till 180 mm.

Tack vare hög halt av krom i kombination med molybden och kväve uppvisar 1.4462 utmärkt beständighet mot korrosion i även aggressiva miljöer speciellt sådana med hög kloridhalt (havsvatten). Korrosionshärdigheten är något bättre än för det liknande stålet 1.4460. Dessutom gör den duplexa karaktären att stålet till skillnad från austenitiska sorter är mindre känslig för spänningskorrosion i miljöer med klorider. De mycket goda korrosionsegenskaperna i kombination med hög hållfasthet betyder att 1.4462 är ett attraktivt alternativ för många lastbärande maskindetaljer som utsätts för korrosiv miljö, i synnerhet inom kemikalieindustrin och i segmentet marin och offshore.

Maskinbearbetad stång av 1.4462 är ganska lätt att kallforma, dock är kallformbarheten inte lika bra som för austenitiska stål. Dessutom har stålet vid behov god svetsbarhet men tillsatsmaterialet bör väljas med omsorg. Duplexa rostfria stål är något lättare att maskinbearbeta än austenitiska sorter och bearbetningen underlättas alltid av för ändamålet anpassade verktyg.

Ytbeskaffenhet på maskinbearbetad 1.4462 i lager är 2B såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Maskinbearbetning, ofta genom skalsvarvning, företas efter att den varmvalsade stången har glödgats; sedan utjämnas svarvmärken under efterföljande riktning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är k12 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-plus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt större än den nominella. För övrigt har maskinbearbetad rostfri stång bra rakhet med pilhöjd som högst 0,001 x längden.

Dokument (ladda ner)
Produktdetaljer
Stäng Snabborder
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.